Fonduri Structurale

Oferim consultanță pe întregul proces al accesării de fonduri europene, de la identificarea liniilor de finanțare și întocmirea documentației la depunerea actelor și monitorizarea procedurilor. Dacă doriți să accesați fonduri europene pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastră, este bine să știți: Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate din totalul costurilor eligibile pentru activităţile legate de investiţii este de: a) pentru întreprinderile mici: - 60% pentru proiectele care se implementează în Regiunea Bucureşti-Ilfov; - 70% pentru proiectele care se implementează în restul regiunilor; b) pentru întreprinderile mijlocii: - 50% pentru proiectele care se implementează în Regiunea Bucureşti-Ilfov; - 60% pentru proiectele care se implementează în restul regiunilor. Notă: Întreprinderea mică are 10-49 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă/ deţine active totale de până la 10 milioane de euro (echivalentul în lei). Întreprinderea mijlocie are 50-249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane de euro/ deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. Valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil: aprox. 250.000 de euro, care reprezintă 70% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Pentru a putea aplica, un solicitant trebuie să îndeplinească următoarele cerințe de eligibilitate: A desfăşurat în mod legal activitate economică pe perioada exerciţiului financiar precedent şi, inclusiv, pe toată perioada de la începutul anului în curs, corespunzător apelului de proiecte şi până la momentul depunerii cererii de finanţare. A obţinut profit din exploatare în ultimul exerciţiu financiar încheiat, înainte de data depunerii Cererii de finanţare. Solicită finanţare pentru o singură activitate economică, identificată printr-un singur cod CAEN eligibil. Activitatea economică are în vedere, după caz, şi activităţile economice auxiliare, identificate prin coduri CAEN eligibile. Acestea din urmă sunt acele activităţi prin intermediul cărora se asigură producerea şi realizarea bunurilor şi serviciilor consumabile folosite în fluxul de producţie aferent activităţii economice pentru care se solicită finanţare. Toate codurile CAEN pentru care se solicită finanţarea trebuie să fie eligibile şi să se regăsească în certificatul constatator anexat cererii de finanţare. Nu este în insolvență/ faliment/ lichidare; nu a fost subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene şi acest ordin nu a fost executat; nu are obligații bugetare restante (bugetul de stat sau bugetul local). Sprijinul financiar se acordă pentru întreprinderile mici şi mijlocii (societăţi comerciale şi societăţi cooperative), cu excepţia microîntreprinderilor, pentru următoarele activităţi economice (conform CAEN Rev. 2 – vezi codul CAEN): 1. B – Industria extractivă (cu excepţia codurilor 051,052, 061, 062, 0721, 0892, 091, 099); 2. C – Industria prelucrătoare (cu excepţia codurilor 101,102,103,104,105, 106,107, 108,109,110,120, 191, 192, 2051, 206, 242, 243, 2452, 254, 2591, 301, 304, 331, 332); 3. E – Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (cu excepţia codurilor 360, 370, 381, 382, 390); 4. F – Construcţii (cu excepţia codului 411). Perioada de implementare a proiectului este de cel mult 1 an de la data semnării contractului de finanţare pentru proiectele care nu implică lucrări de construcţii şi/sau modernizări şi de cel mult 2 ani de la data semnării contractului de finanţare pentru proiectele care implică lucrări de construcţii şi/sau modernizări. Echipamentele şi tehnologiile care fac obiectul proiectului trebuie să contribuie nemijlocit la realizarea de bunuri/ servicii specifice activităţii economice care face obiectul proiectului. În caz contrar acestea vor fi considerate neeligibile, achiziţionarea lor urmând a fi făcută din contribuţia proprie a solicitantului. Toate echipamentele şi tehnologiile cofinanţate prin fonduri nerambursabile şi achiziţionate prin proiect trebuie să fie noi. Pentru proiectele care implică realizarea de lucrări de construcții și instalații, beneficiarul trebuie să dețină în proprietate terenul pe care se va implementa proiectul. Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale Ministerul Afacerilor Europene a inaugurat la începutul anului 2012 Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale, de unde cei interesați pot afla orice informații legate de fondurile structurale și de coeziune acordate României de Uniunea Europeană. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Centrului, http://www.fonduri-ue.ro/

TOP
WhatsApp WhatsApp